Blog > Komentarze do wpisu
Na łące - scenariusz zajęć dla klasy 1 (przebieg zajeć)

Czynności nauczyciela

Czynności uczniów

Uwagi

1.Powitanie

Prowadzące przedstawiają się i zapraszają wszystkie dzieci na dywan, dzielą dzieci na dwie grupy. Tłumaczą na czym polega zabawa powitalna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Prowadzące wyczytują imiona dzieci i rozdają emblematy.

 

3. Wprowadzenie

Prowadząca zadaje dzieciom zagadkę: Zielona plama w barwne punkciki, a nad nią śpiew skowronka. Tam wyruszamy zbierać kwiatki,

bo to właśnie...(łąka).

Prowadząca prosi dzieci by zamknęły oczy i wyobraziły sobie to co usłyszą gdy będzie czytać „Łąkową opowieść”. Po przeczytaniu tekstu prosi by chętne dzieci dokończyły zdanie: „Kiedy myślę o łące to…”

 

4. Kto mieszka na łące?

Prowadząca kładzie na podłodze planszę z rysunkiem łąki. Obok rozkłada rysunki różnych zwierząt. Prowadząca czyta po kolei zagadki i prosi by po odgadnięciu każdej z nich konkretne dziecko przylepiło odgadnięte zwierzę na planszy. Zagadki:

a) Jeż

W kolczastą piłkę zwija się migiem. Każdy się boi tych jego igieł.

b) Bocian

Ma dziób czerwony i cienkie nogi. Dla ludzi miły, dla żabek srogi.

c) Pasikonik

Napotkałam dziś konika, który skacze, lecz nie bryka. Jest zielony, piosnki dzwoni. Czy wiesz jak się zwie ten konik?

d) Żaba

Na łące pod borem rechotała wieczorem. Rechotała przez noc całą, aż ją gardło rozbolało.

e) Kret

W ryciu korytarzy świetne ma wyniki. Jeśli pragniesz mu się przyjrzeć obserwuj kopczyki.

f) Osa

Z wyglądu podobna do pszczół i szerszeni. Ma słodkich owocach, pełno ich w jesieni.

g)Motyl

Znasz go doskonale, na kwiatach przysiada, kolorowe skrzydła jak żagle rozkłada.

h) Biedronka

Lata nad łąką w czerwonej kapotce, a na tej kapotce jest kropka przy kropce.

- biedronka

i)Ślimak

O nocleg nie prosi, pełzając, wędrując po świecie, bo swój dom nosi na własnym grzbiecie.

5. Odszukiwanie zwierząt.

Prowadząca prosi by dzieci otworzyły podręcznik na str. 44 i wskazuje jedno dziecko, którego zadaniem jest przeczytać nazwy zwierząt w ramce. Później prosi dzieci by odnalazły te zwierzęta na zamieszczonej ilustracji.

 

Zadaje pytania: „Czy łatwo wam było odnaleźć zwierzęta?”, „Jak myślicie dlaczego zwierzęta się ukryły?”, „Co pomogło im tak dobrze się ukryć?”

Po zakończeniu dyskusji prowadząca prosi by dzieci wykonały ćw. 2 na str. 10.

 

7. Koło fortuny.

Prowadząca prosi by dzieci podawały literki w celu odgadnięcia hasła: KWIATY NA ŁĄCE.

Za każdą nieodgadniętą literkę marze jeden element słoneczka

 

8. Prowadząca prosi by uczniowie wykonali ćw. 1 na str. 10

 

PRZERWA

 

9. Improwizacja i instrumentacja do utworu:Walc kwiatów”  P. Czajkowskiego

 

Prowadząca dzieli uczniów na 2 grupy. Pierwsza grupa to motylki- te dzieci otrzymują motylki wykonane z papieru kolorowego. Druga grupa otrzymuje instrumenty (grzechotki wykonane z kubków i ryżu; bęben i trójkąt).

10. Zabawa z przymiotnikami.

Prowadząca prosi by dzieci na głos przeczytały umieszczone na tablicy przymiotniki. Następnie prosi by przypięły przymiotniki pod odpowiednim rysunkami i pytaniami.

 

11. Ćwiczenie w rozróżnianiu czasowników i przymiotników.

Rozdaje  dzieciom zielone i białe karteczki (zielone oznaczają cechy, a białe czynności). Tłumaczy na czym będzie polegać zadanie dzieci.

 

 

12. Rysowanie kwiatów- ćw. 3 str. 11

Prosi jedno dziecko o przeczytanie podpisów pod ramkami.

 

 

 

 

13. Ćw. 4 str. 11

Prowadząca czyta pytania, a następnie prosi by dzieci napisały na nie odpowiedzi. Po chwili prosi o podanie przykładowych odpowiedzi.

 

Zadaje zadanie domowe- ćw. 5 str 11.

 

14. Zabawa „Nieostrożne żabki”

Prosi by uczniowie usiedli w kręgu i opuścili głowy. Wybiera jedno dziecko- bociana, które stoi poza kręgiem. Prosi by inne dziecko cichutko kumkało, a pozostałe by milczały. Gdy żabka zostanie odnaleziona przez bociana, staje się ona bocianem, itd.

 

15. Wykonanie zadań z edukacji matematycznej.

 

Ćwiczenie 1 str. 48

Prowadząca tłumaczy na czym polega zadanie na pierwszym przykładzie: 3+5+1=…

Drugi przykład wykonuje wspólnie z dziećmi, zapisuje działanie i wynik na tablicy.

Gdy dzieci skończą wykonywać ostatnie dwa działania prowadząca prosi by dzieci podyktowały jej rozwiązania.

 

Ćw. 2 str. 48

Prowadząca prosi aby dzieci znalazły w naklejkach kolorowe paski i zmierzyły linijką każdą część paska, napisały na nim jego długość, a następnie nakleiły te paski zgodnie z napisanymi działaniami w ćw. 2.

 

PRZERWA

 

16. Praca plastyczna „Na łące” techniką collage.

Prowadząca pokazuje i tłumaczy jak wykonać motylka techniką origami płaskie. Następnie prosi by dzieci zrobiły łąkę dla motylka wykorzystując różne materiały. Po wykonaniu wszystkich czynności przez dzieci prowadząca wiesza prace na tablicy  i prosi dzieci by obejrzały wystawę, a następnie prosi by dzieci posprzątały na swoich stolikach.

 

17. Podsumowanie zajęć.

Rozmowa na temat zwierząt żyjących na łące i roślin rosnących na łące. Prowadzące zadają pytania:

1)      Jakie poznaliśmy zwierzęta, które żyją na łące?

2)      Jak zwierzęta chronią się przed napastnikami?

3)      Jakie kwiaty rosną na łące?

 

 

 

 

 

1. Dzieci ustawiają się w dwóch kołach. W kole wewnętrznym dzieci stoją zwrócone twarzami do swoich partnerów z koła zewnętrznego.

Wypowiadając słowa: „Wszyscy są, witam Was. Zaczynamy już czas” dzieci klaszczą raz w swoje dłonie, a raz w dłonie kolegi stojącego na przeciwko. Następnie na słowa : „Jestem Ja” pokazują dłońmi na siebie i „Jesteś Ty” pokazują na kolegę. Wyliczając: "raz, dwa, trzy," dzieci robią 3 podskoki, a następnie dzieci z koła zewnętrznego robią krok w prawo do następnego kolegi czy koleżanki.

 

 

 

 

 

 

 

2. Ubierają emblematy.

 

 

 

 

3. Uczniowie odgadują zagadkę.

 

Wyobrażają sobie to co słyszą

Odpowiadają na pytanie.

 

 

 

 

4. Odgadują zagadki i przylepiają zwierzęta do planszy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Dzieci odszukują zwierzęta na ilustracji.

 

 

 

 

 

Dają przykładowe odpowiedzi: „Mają taką samą barwę jak otoczenie”, „Wtapiają się w tło” itp.

 

 

Wykonują ćwiczenie.

 

7. Wymieniają literki.

 

 

 

 

 

 

8. Dzieci wykonują ćwiczenie i podają nazwy kwiatów przedstawionych na rysunku.

 

 

 

9. Dzieci będące motylkami tańczą w rytm muzyki. Natomiast druga gr dzieci gra na instrumentach wg wskazań prowadzącej.

 

 

 

 

 

 

10. Dopasowują przymiotniki do odpowiednich rysunków.

 

 

 

11. Gdy prowadząca czyta słowo, dzieci muszą określić czy jest to czynność, czy cecha- podnoszą odpowiednie karteczki.

 

 

 

 

12. Rysują kwiaty zgodnie z opisem.

 

 

 

 

 

 

13. Odpowiadają na pytania w ćwiczeniu.

 

 

 

 

 

 

4. Bawią się zgodnie z regułami.

 

 

 

 

 

 

 

15. Rozwiązują zadania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Wykonują motylka i łąkę, sprzątają na stołach.

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Dzieci rozmawiają z prowadzącą.

 

 

 

 

 

6 minut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 minuty

 

 

 

7 minut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 minut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 minut

 

Prowadząca chodzi po sali i sprawdza jak dzieci radzą sobie z odszukiwaniem zwierząt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 minuty

 

Na tablicy narysowane są kreski- tyle ile jest liter w haśle i słoneczko.

 

 

 

 

9 minut

 

 

 

 

 

 

10 minut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 minut

 

Na tablicy umieszczone są rysunki ślimaka, biedronki, motyla oraz karteczki z przymiotnikami.

 

 

 

 

 

3 minuty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 minut

 

 

 

 

 

 

 

 

4 minuty

 

 

 

 

 

 

1 minuta

 

 

7 minut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 minut

 

Ostatnie dwa przykłady dzieci wykonują samodzielnie, prowadząca chodzi po sali i sprawdza czy są one dobrze wykonywane.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawdza wykonanie zadania u wszystkich dzieci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 minut

 

Na każdej ławce przygotowany jest klej, wycięte z papieru kółka do wykonania motylka i  inne artykuły do wykonania kolażu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 minut

 

 

 

 

poniedziałek, 24 maja 2010, natalia.haczek

Polecane wpisy